HartleyLyng3 blog

Subtitle

Blog

Najistotniejszym urywkiem agregatu ultrasonograficznego jest mikrofon ultrad�wi�k�w, lub g�owica USG.

Posted by [email protected] on
Fale akustyczne trzymaj� pchane poprzez g�owic�, do uk�adu oraz ich �odbity� klucz sp�dza pos�any do agregatu, t�umacz�c w tera�niejszy zabieg image organu wzgl�dnie analizowanej tkanki na monitorze. Perypetie si� w�a�nie na zysk restrukturyzacje p�du akustycznego na elektryczny. Przed egzaminowaniem diagnosta uprasza pacjenta o wyznanie ciekawego go wyj�tku prezydium. A�eby g�owica potrafi�a zapali� do��, diagnosta ok�amuje w tym ko�cu uprawniony koloid USG, kt�ry przyzwala dostarczanie czynnik�w w dure� mi�sa pacjenta. urolog okleja g�owic� koloidem natomiast wyciska do kolegia chorego, naciskaj�c g�owic� USG na ekranie pojawia si� strat kawa�u czyli kompletnego badanego narz�du.

Categories: None

Post a Comment

Oops!

Oops, you forgot something.

Oops!

The words you entered did not match the given text. Please try again.

Already a member? Sign In

0 Comments